Seperatör ve Hava Filtreleri

Sıvı içerisindeki partikülleri ve atıkları ayıran, özel bir çalışma sistemine sahip olarak filtrasyon yapan ekipmanlara seperatör filtreleri denilmektedir. Ayırıcı anlamına gelmekte olan seperatörler, kompresörlerde su ve yağ seperatörleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kullanım alanına göre farklılık gösteren hava filtreleri, başta iş makineleri ve ardından otomotiv, kompresörler vb. araçlarda motorun ömrünü uzatmakla birlikte motor performansındaki kayıpları gidermek amacıyla yer almaktadır. Çalışma prensibine bakıldığında temizlenmiş olan havayı yanma odalarına ulaştırmakta ve bununla beraber yanma işleminin gerçekleşmesi adına da gerekli havayı sağlamaktadır. Bu tarz kullanımlarda ise selüloz ya da sentetik selüloz karışımları kullanılmaktadır. Ayrıca spor arabalar için motorun yanma odacıklarına ulaşan hava miktarını arttırmak ve performansını da arttırıcı yönde etki etmesi amacıyla da hava filtreleri tercih edilmektedir.

Su Seperatörleri

Basınçlı hava hattında yer alan önemli bir ekipman olan su seperatörleri, basınçlı hava tankından sonra ilk sırada bulunmaktadır. Basınçlı havanın içinde likit (sıvı) halde yer alan su ve yağı bir kaba merkezkaç etkisi ile toplayarak su seperatörü ekipmanı dışarı atmaktadır. Sıvı halde gelmiş olan su ve yağın büyük bir bölümü sistemden uzaklaştırılmış olur ve bunu sağlayan su seperatörü kendisinden sonra yer alan filtrelerin bulaşma (kontaminasyon) yükünü de büyük bir ölçüde azaltmaktadır.

Basınçlı Hava Filtreleri ve Aktif karbon Filtreler Hat filtresi olarak bilinen, diğer bir söyleyiş ile coalescing filtre ve aktif karbon filtreler basınçlı hava filtreleri olarak yer almaktadır. Hat filtreleri incelendiğinde basınçlı hava içerisinde yer alan partikülleri ve aerosol halde bulunan su ve yağı tutmak amacıyla kullanılmaktadır. Kava ve ön filtre olarak adlandırılan bu filtreler yaygın olarak 1 mikron ve daha büyük boyuttaki partikülleri tutmaktadır. Fine fitler ya da ince filtre olarak bilinen filtreler ise çoğunlukla 0,01 ve daha büyük mikrondaki partikülleri tutmaktadır. Gerekli işlemleri gerçekleştirmiş olan kaba filtrelerden sonra havanın içerisinde kalmış olan aerosol karışım miktarı ise 0,5 ppm düzeyinde bulunurken, ince filtrelerde bu miktarın 0,01 ppm düzeyine kadar düşmekte olduğu bilinmektedir.

Translate »
× Whatsapp Destek