Günümüzde endüstriyel alanlarda faal olan enerji sistemlerine göre “Vida Tipi” kompresörlerinin kullanışlı ve ekonomik oluşu son yıllarda yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Vida tipi kompresörlerde yağ; hava ile birlikte sisteme enjekte edilir. Burada gerekli olan temiz hava seperatöründe ayrışarak verimli şekilde kullanıma hazır hale gelir. Yağ tekrar geri emilerek sisteme dahi edilir.

Separatörlerde hava akış yönü dıştan içe, içten dışa olarak sınıflandırılır.

Kompresörlerden gerekli randımanın alınabilmesi için; yağın kalitesi, yağ filtreinin ve hava filtresinin temizliğinin periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Böylece seperatörden ve dolayısıyla kompresörden istenilen enerji alınacaktır.

Can Filtre olarak yerli vee yabancı firmaların üretmiş olduğu hammaddeleri kullanarak gerekli özen ve yüksek kalite standartlarıyla Hava/ Yağ Seperatörlerini kullanıcısına sunmaktadır.

Translate »
× Whatsapp Destek